Intelligent Bygningsteknologi

Med moderne bygningsteknologiske løsninger går hensyn til miljø og indeklima hånd i hånd med økonomiske besparelser.

Udviklingen inden for bygningsteknologi giver nye muligheder for automatiseret styring af blandt andet varme, ventilation og lys. Det skyldes ikke mindst digitaliseringen af systemerne, som har skabt fleksible programmeringsmuligheder og mere viden om driften gennem optimeret dataindsamling. Den intelligente bygningsteknologi er på mange måder blevet klogere.

Jysk CTS er en af de virksomheder, der arbejder målrettet med intelligent bygningsteknologi. Virksomheden blev i 2014 udnævnt til Gazellevirksomhed og står foran åbningen af en ny afdeling i Århus, som bliver virksomhedens fjerde i Danmark. Direktør i Jysk CTS, Ken Hansen, ser positivt på udviklingen inden for bygningsteknologi.

– Digitaliseringen betyder, at anlæggene er blevet bedre og samtidig lettere at bruge. De enkelte dele ’taler’ sammen på et niveau, de ikke gjorde før, og det betyder, at anlæggene er blevet langt bedre til at justere efter de faktiske forhold i bygningerne. Det betyder også, at brugerne stort set ikke skal bruge nogen tid på at ændre indstillingerne, siger han.

På grund af digitaliseringen er anlæggene i dag bedre til at styre blandt andet temperaturen og udluftningen, og det er positivt for både økonomien og de mennesker, der bruger bygningerne, uddyber Ken Hansen.

– De nye CTS-anlæg er energibesparende og giver bedre indeklima. Man slår altså to fluer med ét smæk. Dels bliver udgifterne til vand, varme og elektricitet lavere, dels bliver arbejdsmiljøet bedre, siger han.

Jysk CTS er ikke alene på markedet for CTS-anlæg i Danmark. Virksomheder som Siemens og Dominus arbejder også med projektering, installation og servicering af energioptimerende CTS-anlæg. Sammen med andre aktører er de med til at give private og offentlige virksomheder et bredt udvalg af leverandører, og ikke mindst i offentlige bygninger som rådhuse, hospitaler/sygehuse, plejecentre og børneinstitutioner anvendes intelligent bygningsteknologi til at sikre bedre indeklima og lavere energiforbrug.

Udviklingen inden for intelligent bygningsteknologi går mod yderligere digitalisering. Det vil medføre et naturligt behov for mere og bedre uddannelse i hele branchen, påpeger Ken Hansen.

– Hvis vi skal udnytte det fulde potentiale af de muligheder, moderne CTS-anlæg giver os, er det vigtigt, at uddannelsesniveauet følger med, og at vi har adgang til specialiseret arbejdskraft. Man kan være en meget dygtig elektriker uden nødvendigvis at have de kompetencer inden for programmering, som er nødvendige ved installation og servicering af CTS-anlæg. Det er ikke et akut problem, men det er noget, vi skal være opmærksomme på fremadrettet, forklarer han.

Adspurgt om netop fremtiden vurderer Ken Hansen, at udsigterne gode. Hos Jysk CTS oplever man en stigende forståelse for værdien af energioptimerende CTS-anlæg.

– Der er allerede fokus på det mange steder, og vi håber, at endnu flere får øjnene op for de potentialer, teknologien rummer, siger han.

– Der er et økonomisk potentiale, et arbejdsmiljøpotentiale og i sidste ende et miljøpotentiale i at bruge intelligent bygningsteknologi. Det lavere energiforbrug nedbringer driftsomkostningerne og har indlysende positive miljøeffekter. Samtidig viser undersøgelser, at bedre indeklima øger indlæringen hos skoleelever og produktiviteten hos medarbejdere. Det giver både private og offentlige aktører meget gode grunde til at interessere sig for intelligent bygningsteknologi, afslutter han.

Af Tobias Petersen.