Anlægsoversigt

Hvis der ikke er så mange anlæg i systemet, lægger vi dem sammen på en enkelt, overskuelig side.

Hvis der er for mange anlæg til at det kan være på en enkelt side, deler vi dem op i forståelige kategorier.