Easyfood er en fødevareproducent i Kolding, som har specialiseret sig i at bage mere end 200 forskellige kvalitetsprodukter. Det er både færdigbagte produkter og bake-off produkter, som bl.a. sælges til cafeer, supermarkeder, kiosker og tankstationer – både i Danmark og internationalt.

Easyfood har lavet en stor produktionsudvidelse af deres bageri, fordi de havde brug for at øge produktionskapaciteten. Tilbygning omfatter et areal på 3.000 m2, der består af en ny tredje produktions- og pakkelinje, et kølet pakkerum, køle- og frostlagre samt vaskerum og teknikområde. Bygningen er forsynet med nye slusehuse, emballagelager, materielrum samt nye faciliteter til velfærd og kontor. Parkeringspladserne er blevet udvidet med 900 m2, og der er udvidet med 1.800 m2 belægning til tung lastbiltrafik.

Easyfood’s produktion blev holdt i gang under hele byggeriet. Den nye produktionslinjes maskiner og udstyr er så store, at de blev installeret i bygningen inden facaderne var bygget færdige. På det nye produktionsanlæg håndterer Easyfood deres store produktion af pølsehorn. Der kan de producere helt op til 35.000 pølsehorn i timen. De mange specialiserede produkter bliver fremstillet på de to ”gamle” produktionslinjer.

Hos Easyfood har Jysk CTS implementeret CTS styringer, som er med til at energioptimere og minimere fabrikkens CO2 udslip. I det nye byggeri har der været stort fokus på at genanvende den energi, der kommer fra de store varmekilder, som findes i produktionen.

 

35.000 pølsehorn i timen

Easyfood har en 50 meter lang ovn til at bage pølsehorn i – den kan lave 35.000 pølsehorn i timen. Den kommunikeres der også med via CTS. Når ovnen kører, udsendes der signaler, som øger luftindsugningen, så det sikres, at der er luft nok i bygningen. Når pølsehornene er blevet bagt, kører de videre på transportbåndet ind i en spiralkøleren (en spiralkøler er sådan set et stort køleskab, hvor der kører et transportbånd rundt, som en stor spiral inden i). På den måde sparer man både plads og energi. Pølsehornene kører langsomt igennem spiralkøleren, og bliver derved nedkølet. Det er med til, at der ikke skal bruges så meget energi på nedfrysning. Efter afkølingen fortsætter pølsehornene igennem en lige så stor spiralfryser. Pølsehornene bliver nedfrosset ved -35°C, inden de fortsætter ud i pakkeriet til pakning.

Det er et finsk firma, som har installeret spiralfryseren/kølerne, og i samarbejde med dem, har vi lavet styring på dem. Der er lavet styring på 4 stk. varmeventiler til afrimning af indfryseren på spiralfryseren. Der er 55% frostvæske (Glykol) i vandet til disse ventiler, og derudover er der el traces, som frostsikrer rørene, så de kan fungere i de -35°C inde i fryseren.

 

Easyfood har en kæmpestor kølemaskine tilknyttet deres frostrum, kølerum, spiralkøleren, spiralfryser samt raskemaskine (stedet hvor dejen hæver). Denne kølemaskine afgiver rigtig meget varme, som opsamles i de 3 store tanke, som står for enden af den store produktionsbygning. En af tankene bruges til opvarmning af 110 m3 brugsvand, og de andre 2 tanke på hver 150m3 bruges til opsamling af energi til opvarmning i bygningen. I den store tank til brugsvand er der placeret 16 følere opad i tanken. Når der bruges vand fra tanken, tages det fra toppen, og man kan så se på følerne, at vandet bliver koldere og koldere fra bunden af.

Til de 2 tanke som udnyttes til bygningsvarmen, som begge i øvrigt også har 16 føler indbygget, er der tilknyttet et nitrogenanlæg. Her er der niveau- og trykfølere, som ved ind pustning af nitrogen sikrer, at vandet ikke bliver dårligt. Det er det samme vand, som cirkulerer i systemet hele tiden.

Udover de 3 store tanke har de også en 1 lille tank ekstra til brugsvand, som er gas opvarmet. Løber de tør for overskudsvarme, ligger der 1500 liter vand parat i den lille tank, som kan tage over, indtil den store tank er varm igen.

Den store 110 m3 brugsvandstank bliver brugt hver gang, der er rengøring i produktionen. Så bliver beholderen tømt. Beholderen fyldes igen, og energien fra kølemaskinen bliver brugt til at opvarme vandet på ny. Er der brug for mere vand end, hvad der er i tanken, så benyttes den lille tank, som er opvarmet med gas, til at lave mere varmt vand.

 

Easyfoods har sterile rum, hvor der er lavet overtryk for at sikre, at luften holdes helt fri for bakterier og støvpartikler. Og de har en kompressor til trykluft, som afgiver meget varme. Det er der sat en styring på, så den overskydende varme kommer ind i bygning igen, og så bruges den til opvarmning. Dog sikres det, at bygningen ikke bliver for varm, sker det, så lukkes varmen ud i stedet for.

Jysk CTS bor tæt på Easyfood i Kolding, og man kan ofte nyde duften af nybagt brød, når man er udenfor – specielt når der bages med kanel, så dufter der skønt.