Ringeanlæg til skole, industri mv.

Jysk CTS A/S har udviklet et ringesystem, hvor klokken aktiveres via nettet.

Fordelen er, at ringeanlægget er 100 % præcist reguleret efter den officielle Frankfurt-tid. Enheden, som styrer tiden, er en webbaseret controller med adgang til internettet. Denne IP-adresse leveres og monteres af skolens it-afdeling. Endvidere skal pc’en, hvorfra ringeanlægget betjenes, have adgang på samme netværk.

Systemet består af et webbaseret kontrolpanel, hvor du indstiller ringetider. Der er mulighed for indstille forvarselsring, hvis dette skulles ønskes. Du kan indsætte ferieperioder, hvor anlægget ikke skal ringe.
Der er endvidere mulighed for at modtage et signal fra ABA (brandalarmen), som også kan bruge ringeanlægget til at alarmere skolen med.

Systemet kan udvides med udgang for justering af skoleurer.