I 2020 skal Vestamager Svømmehal slå dørene op med 3.000 topmoderne kvadratmeter med forskellige bassiner, som giver mulighed for både fokuseret motionssvømning, klubtræning, konkurrenceafholdelse og sjov vandplaskeri. Vestamager Svømmehal bliver et elegant byggeri der er tilpasset omgivelserne, og som samtidig får en afslappet og rolig atmosfære. Svømmehallen vil leve fuldt op til både nuværende og fremtidige krav om blandt andet funktionalitet, attraktion og æstetik.

Morskabsbassinet bliver med en såkaldt strandbredsløsning og en 40 meter lang vandrutsjebane. Et varmtvandsbassin får sin egen niche i bygningen med store gulv til loft-vinduer, hvor man kan nyde udsigten mod skovbrynet. Svømmebassinet bliver L-formet – kendt som et pianobassin. Det giver mulighed for 10 x 25 meter baner og 4 x 50 meter baner. Bassinet kan også deles op i knækket, så der kan svømmetrænes i den ene del, mens der kan springes fra 3 meter-vippen og en nedsænkelig klatrevæg i den anden del.

 

 

Det er vigtigt, at der ikke opstår problemer med dårligt indeklima eller med forkerte værdier eller temperaturerne i vandet – i både omklædningsrummene og i selve svømmehallen. Det skal Jysk CTS A/S sørge for.

På 7 ventilationsanlæg laves der styring på fugt og temperatur forholdene i svømmehallen. I foyeren, billetsalget og i multirummet kommer der CO2 styring, hvilket sikrer en behagelig luft for gæsterne. I omklædningsrummene laves der fugtstyring, og styring på brugsvandstemperaturer. Gæsteområderne, omklædningsrummene og toiletterne vil have styring på 30 gulvvarme zoner, så der er korrekte temperatur i alle områderne.

Varmeanlæggene og 3 varmevekslere implementeres med varmestyring af bassinerne samt signal udveksling med Aquateknik. Der opstår alarm, hvis der i de opsamlede værdier, er udsving ud over de tilladte. Vi laver et sammenspil af luft til vand varmepumper og gaskedler, hvilket bruges til opsamling af værdier samt styring af varmeproduktion. Der laves opkobling på røg og brand automatik, opkobling på Dali lysstyring, tænd/sluk på det udvendige lys, åben/luk af vinduer samt solafskærmning.

Vi laver måling på varmtvandsforbruget samt elforbruget. Forskellige værdier fra 30 målere benyttes til energiregistrering, som illustrerer, hvordan                svømmehallens drift ser ud, så der kan sættes ind, hvis noget ikke kører korrekt.

Jysk CTS A/S vil med CTS anlæggets implementering, overvågninger og målinger sørge for, at klimaet i bygningerne og værdierne i vandet i svømmehallen hele tiden er optimale, så alle besøgende får en god oplevelse, og forhåbentlig vil glæde sig til et besøg igen en anden gang.

Billedekilde: gpp arkitekter a/s