Spar på energien og få samtidigt et bedre indeklima !

 

Dårligt indeklima er et problem mange steder, og det er dyrt for både arbejdspladser og samfundet.

Med et CTS anlæg er det fx muligt at styre og regulere en bygnings opvarmning, køling, ventilation, lysregulering og solafskærmning, så det fungerer optimalt og med mindst muligt energiforbrug.

Er virksomhedens tekniske anlæg derimod ikke indstillet korrekt, kan det medføre et for stort energiforbrug, og dermed forhøjede omkostninger. Det kan også være årsag til dårligt indeklima, som kan give øget sygdomsfravær blandt medarbejdere.

Moderne ventilations- og varmeanlæg styres ud fra en virksomheds behov. Det vil sige, at anlæggene styres i forhold til nogle fastsatte og målte værdier hen over døgnet og ugen.

Et CTS anlæg, som styrer fx varme, ventilations- og køleanlæg samt andre lignende tekniske anlæg, kan hurtigt og effektivt vise, hvis der ikke køres med optimal drift i en bygning. Det kan vises i nogle let aflæselige grafer, som klart kan illustrere, hvor der evt. er differencer, som der skal gøres noget ved. Der er desuden mulighed for alarmhåndtering, hvor der kan sendes besked til smartphones, tablets og pc, ved for store udsving eller evt. fejl på et anlæg. Det sikrer mulighed for hurtig fejlretning.

Energibesparelser og godt indeklima er godt for os alle !

Et godt og velfungerende CTS anlæg kan i mange tilfælde tjene sig selv hjem på nogle få år, alene ved den besparelse, der opnås ved styring af energien. Som sidegevinst udledes mindre CO2, og der kan opnås et bedre indeklima og større komfort for brugerne af bygningen.

 

Kontakt Jysk CTS A/S på tlf.: 75 54 12 00 og få mere at vide om, hvad vi kan gøre for energiforbruget og indeklimaet i dine bygninger.