PRIVATLIVSPOLTIK

 

Introduktion

Hos Jysk CTS prioriterer vi datasikkerhed og her kan du læse, hvordan Jysk CTS håndterer dine personoplysninger.

Samtlige oplysninger og informationer, som kan henføres til dig, er personoplysninger. De personoplysninger, som Jysk CTS behandler, kan vi have fået fra dig eller fra andre i forbindelse med gennemførelsen af en ordre, levering af en service eller lign., ligesom Jysk CTS kan have opsamlet personoplysninger i forbindelse med, at du har besøgt Jysk CTS’s hjemmeside.

Dataansvarlig

WK er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger hos Jysk CTS. Vores juridiske oplysninger er følgende:

Wicotec Kirkebjerg A/S
Roskildevej 338
2630 Taastrup
Cvr.nr. 73585511

Formål med behandling og kategorier af oplysninger

Hjemmesiden

Når du besøger vores hjemmeside www.jysk-cts.dk, indhenter vi data om dig for at kunne benytte huskefunktioner, optimere hjemmesiden, udarbejde statistik og generelt for at målrette markedsføring. Jysk CTS behandler bl.a. følgende oplysninger:

  • IP-adresse, der anvendes til statistiske formål og remarketing.
  • Din browserversion, der anvendes til optimering af den fremtidige brugeroplevelse på hjemmesiden.
  • Tid og dato for dit besøg på hjemmesiden, som alene anvendes til statistiske formål mv.

 

Ansøgninger

Hvis du søger en stilling hos Jysk CTS, behandler vi de personoplysninger, som du selv har givet os eller oplysninger fra andre, som du har givet samtykket til, at Jysk CTS må kontakte. Det gør vi for, at vi kan vurdere din ansøgning. Jysk CTS gemmer alle ansøgninger i en periode på op til seks måneder, for at sikre at vi finder den rette kandidat til stillingen.

Videregivelse og modtagere

Data om dit brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang, disse oplysninger er kendte. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Jysk CTS benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og Jysk CTS må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Jysk CTS anvender kun data-behandlere i EU eller i lande, der kan videregive dine oplysninger med en tilstrækkelig beskyttelse.

Sikkerhed

Jysk CTS har truffet både tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Jysk CTS sørger derfor for at de oplysninger, som du giver, eller som Jysk CTS får om dig fra andre, opbevares sikkert og fortroligt. I forhold til tekniske foranstaltninger, så sørger Jysk CTS altid for at anvende databehandlere, som Jysk CTS har sikret har den samme sikkerhed omkring dine oplysninger, som Jysk CTS har. I forhold til organisatoriske foranstaltninger har Jysk CTS fokus på, at uddanne og undervise Jysk CTSs medarbejdere i at sikre den nødvendige datasikkerhed. Når det er nødvendigt, sørger vi for at kryptere, pseudonymisere eller anonymisere dine oplysninger.

Opbevaring og sletning

I Jysk CTS sletter vi dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler herunder fx. bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, kan dog give Jysk CTS pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Jysk CTS behandler om dig med de undtagelser, som fremgår af gældende lovgivning. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Endelig har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller at anmode os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du anmoder om det, vil Jysk CTS slette de personoplysninger, som Jysk CTS har registreret om dig, medmindre vi har ret til at fortsætte behandlingen med et andet hjemmelsgrundlag.

Behandler Jysk CTS dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du altid trække dette samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, ophører behandlingen af dine personoplysninger, medmindre Jysk CTS må fortsætte behandlingen på et andet hjemmelsgrundlag.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på persondata@wk.dk.

Klage

Hvis du er uenig i den måde, som Jysk CTS behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os for en drøftelse. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, der har følgende oplysninger:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2300 København S
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk