Københavns kulturhistoriske samling indeholder alt fra arkæologiske fund, Søren Kierkegaards ejendele til stemmeurnen fra det første valg til Borgerrepræsentationen. På nuværende tidspunkt fylder den store samling omkring 62 rum og er fordelt på over 10 forskellige adresser under forældede opbevaringsforhold. Med et ønske om at samle Københavns kulturhistorie i moderne omgivelser der lever op til nutidens skærpede krav, opføres der et nyt fjernarkiv og museumsmagasin i Høje Taastrup på Erik Husfeldtsvej, som forventes at stå færdig sommeren 2018.

 

Det 8.000 m2 store fællesarkiv består af et funktionsareal og et magasinareal, hvilket betyder at funktioner så som registrering, håndtering, konservering og desinficering samles. Derudover kommer bygningen også til at indrettes med kontorer, et basismagasin, samt 7 specialmagasiner. På den måde effektiviseres arbejdet med Københavns kulturarv ved at samle de forskellige funktioner under ét tag.

 

Da bygningen skal opbevare tusindvis af værdifulde genstande er indeklimaet essentielt, og skal kunne leve op til de skarpe konserveringsmæssige krav til opbevaring af bevaringsværdige genstande. Derfor får den nye bygning en topmoderne klimastyring fra Jysk CTS A/S, som både sikrer en høj bevaringskvalitet og lave driftsudgifter.

 

Funktionsarealet bliver installeret med komfortstyring, hvor CO2 niveau og temperatur kan overvåges og styres via 25 tilknyttede zoner og 2 ventilationsanlæg. I basismagasinet, hvor de forskellige historiske genstande opbevares, installeres ét ventilationsanlæg med recirkulering. Anlægget sikrer gennem de 45 fugt- og temperaturcensorer, at der opretholdes en stabil temperatur og fugtbalance, som konstant overvåges. I de 7 specialmagasiner kræver genstandene en endnu mere specialtilpasset opbevaring, derfor installeres et mindre anlæg i hvert specialmagasin, som udelukkende styrer det specifikke rum.

 

Klimastyringen til det nye fjernarkiv og museumsmagasin er specialdesignet til, at indeklimaet opfylder de skærpede krav til opbevaring af bevaringsværdige genstande, som tilpasses de forskellige typer dokumenter og genstande. Jysk CTS A/S er derfor med til sikre de historiske genstande fra fortiden til eftertiden.