Er der styr på ventilationen på din arbejdsplads ?

Sundhedsstyrelsen anbefaler at have øget fokus på både udluftning og ventilation på arbejdspladsen, hvor vi befinder os indendørs i mange timer hver eneste dag. Det er et vigtigt supplement til de øvrige anbefalinger for at hindre spredning af Coronasmitte.

Et korrekt indstillet ventilationssystem er den bedste løsning til at sikre tilstrækkeligt luftskifte, hvilket er en vigtig faktor til at mindske spredning af virus. Ventilationssystemer kan filtrere dråber med virus, så de ikke spredes i rummet, og er således medvirkende til at forebygge fx Corona smitte, når man opholder sig indendørs.

Ventilationssystemer bør være velfungerende og derfor vedligeholdes og monitoreres i forhold til producentens instruktioner.

 

Kører jeres ventilationsanlæg, som det skal?

  • Trænger filteret i jeres ventilationsanlæg til at blive skiftet ? Tilstoppede filtre kan begrænse anlæggets kapacitet, og derved reducere mængden af frisk luft.

 

  • Ældre ventilationsanlæg, som recirkulerer luft, skal undgås, da der primært bør bruges luft udefra. Hvis luften ikke bliver udskiftet, men blot cirkulerer rundt i lokalet og potentielt på hele kontoret, kan det betyde, at alle indånder en del af den samme luft, og at der i den luft kan være Coronavirus. Sådan et anlæg bør slukkes.

 

  • De fleste nyere anlæg genbruger varmen i lokalet til at opvarme den friske luft udefra. Er der automatiske energispareindstillinger; fx timerfunktion eller styring via CO2-følere, kan de med fordel slås fra, fordi ventilationstiden og luftmængder bør udvides for at mindske smitterisiko. Lad evt. ventilationsanlæggene starte og stoppe nogle timer før og efter bygningen benyttes, eller overvej midlertidig døgndrift på ventilationsanlægget.

 

  • I lokaler uden ventilation, hvor der er flere personer samlet i længere tid, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at der luftes ud ved gennemtræk hver time, og at lokalet tømmes for mennesker, når der luftes ud.

 

Kontakt Jysk CTS A/S på tlf. 75 54 12 00 – vi rådgiver om den bedste servicering af automatik på ventilationsanlæg.