Billede lånt af Rambøll Danmark A/S

Aarhus Kommune etablerer én ny storklinik til tandregulering på adressen Nordbyvej 23 i Viby J. Den nye tandreguleringsklinik med 21 behandlingsenheder og omkring 150-200 daglige konsultationer bliver et bydækkende tilbud til børn og unge i Aarhus Kommune. Tandklinikken forventes at stå færdig i starten af 2020.

De nuværende tandklinikker fraflyttes og fremadrettet skal den nye storklinik kunne behandle børn og unge mellem 6-18 år fra hele Århus. Placeringen ved Viby Torv er valgt, da det er et knudepunkt for både bybusser og regionale busser. Det betyder, at børn og unge fra stort set hele kommunen vil kunne være selvtransporterende dertil med bus.

Jysk CTS’s opgave er at sikre, at den nye bygning opfylder de optimale energi- og komfortstyringsbehov. Det gøres ved at installere et komplet CTS anlæg med de nyeste teknologier både indenfor hardware og software. CTS anlægget skal styre, regulere og overvåge alle de bygningstekniske installationer. Systemet sikrer at ingen pumper, ventilatorer eller andet udstyr, der forbruger eller fordeler energi, er i drift, hvis der ikke er behov for det.

Jysk CTS A/S etablerer et effektivt og brugervenligt værktøj til det daglige drifts- og vedligeholdelsesarbejde hos Tandklinikken. CTS anlægget vil være med til at sikre en optimal drift af det tekniske med hensyn til både indeklima og energiforbrug i bygningen. Anlægget sættes betjeningsvenligt op, og hvor det drejer sig om mere komplekse betjeninger, bliver det fuldt understøttet af hjælpeprogrammer og hjælpetekster. Der laves også en grafisk brugerflade, som visuelt giver et overskueligt billede af, hvordan bygningens energiforbrug er.