Billeder lånt af: Arkitema

Sønder Otting Skole bliver en skole på cirka 6.000 kvm i to etager. Skolen opføres i træ, og bliver dermed en af de første træskoler i Danmark. Skolen skal rumme børne- og juniorunivers, hvor der bliver plads til 500 elever i 0.-6. klasse. Ved at bygge skolen primært i træ, får den et flot og let arkitektonisk udtryk. Der har været stor fokus på bl.a. innovation, kommunikation og samarbejde – de såkaldte 21st century skills.

Projektet scorer højt på bæredygtighed – både socialt, økonomisk og miljømæssigt. Skolen vil få et meget lavt CO2 aftryk, og bygningen vil være langtidsholdbar. Træets naturlige egenskaber giver gode muligheder for at skabe et læringsunivers, der uden tvivl vil komme til at gøre en forskel for alle de mennesker, der i de næste mange årtier kommer til at bruge skolen og faciliteterne omkring den.

Skolen skal være et samlingssted for forskellighed og mangfoldighed. Der kommer forskellige planløsninger, hvilket skal sikre fleksible og afvekslende undervisnings- og opholdsområder, der giver god mulighed for ro, undervisning, læring og fællesskab. Skolen bygger på fire værdier: årgangsundervisning i alle fag, bevægelse for alle, særlig fokus på sundhedsfremme og bæredygtighed og adgang til naturen.

Jysk CTS A/S står for implementering af et CTS anlæg, som automatisk vil sørge for en effektiv drift af hele skolen. Jysk CTS A/S integrerer 12 ventilationsanlæg på skolen. Ventilationsanlæggene er placeret i decentrale teknikrum rundt i bygningen for at ventilationskanalerne ikke bliver for store. Gevinsten ved dette er højere energieffektivitet på anlægget, pga mindre udstrækning af kanalsystemerne.

Der laves zonestyring på i alt 73 zoner, hvor der styres temperaturer og CO2 fra radiator- samt gulvvarmeanlæg. VAV spjældene giver analog tilbagemelding vedrørende luftmængder. Via kommunikationsbus med adgangskontrol anlæg overvåger vi om vinduer eller døre ud til det fri er åbne. Når et vindue åbnes, slukkes varmen i rummet, indtil vinduet igen er lukket. Desuden integreres der solafskærmning. Vi leverer desuden styring på 4 brugsvandsanlæg, og der installeres kommunikationsbaserede brandspjæld.

 

Jysk CTS A/S er på denne opgave med til at bygge en skole der er opført i træ, og som vil få et meget lavt CO2 aftryk. CTS anlægget vil sikre en bæredygtig drift af den helt nye og spændende skole. Energimålerne, som er tilknyttet hele bygningen, vil registrere forbrug, hvilket vil give et fuldt overblik over, om der er steder, hvor driften ikke fungerer optimalt, så der skal reguleres ind.