I maj afsluttes Jysk CTS A/S arbejde i vores hidtil største projekt, Storstrøm Statsfængsel, hvilket er det nye koncept-fængsel ved Gundslev på Nordfalster, som du læse mere om herunder.

Storstrøm Statsfængsel er en nyfortolkning af det traditionelle fængsel, hvor indsatte er isoleret under både arbejde og fritid. Det nye byggeri, som afløser det 150 år gamle fængsel i Vridløselille, er derimod designet til at skabe en så realistisk hverdag for de indsatte som muligt, som er med til understøtte de indsattes relation til verdenen udenfor fængslet. Derfor har man forsøgt at skabe et mindre bymiljø, hvor fodboldbane, æbleplantage, kulturhus, forretning, beskæftigelse og uddannelse bliver en integreret del af Storstrøm Statsfængsel.

Det nye fængsel er topmoderne og højsikret samtidig med, at man har formået at bibeholde elementer fra det oprindelige Vridløselille, hvor arkitekturen bar præg af et stjerneformet byggeri. I det nye fængsel har man ligeledes benyttet denne form til selve fængselsafdelingerne, som består af fire normalafdelinger og én sikret afdeling, hvor der i alt er plads til 250 indsatte. I alt har Storstrøm Statsfængsel et bygningsareal på 35.000 m2 fordelt på 10 bygninger, hvor en 6 meter høj og 1,5 kilometer lang mur omkredser disse.

I den forbindelse er Jysk CTS A/S med til at sikre et sundt indeklima for både de indsatte og de ansatte, der befinder sig i Storstrøm Statsfængsel. Dette betyder en omfattende implementering af CTS anlæg i alle 10 bygninger, hvor der i dette tilfælde er tale om at samle ventilation og varme i ét system. Ventilationsdelen består af 15 ventilationsanlæg, hvilket inkluderer cirka 200 røgspjæld i hver af de 10 bygninger, som skal sikre at ilden ikke spreder sig i tilfælde af brand. Varmedelen fokuserer på temperaturen i de forskellige afdelinger, og dertil overvågning og styring af energiforbruget i Storstrøm Fængsel. Dertil sørger vi for at signaler fra døre, låse og kameraer når til sikringssystemet så fængselsvagterne har fuldt overblik over sikkerheden af fængslet. Jysk CTS A/S hjælper herigennem med at indfri kravene til en moderne drift af Storstrøm Statsfængsel.

Storstrøm Statsfængslet forventes at stå klar til brug i slutningen af 2017.