Et rigtigt spændende projekt Jysk CTS for nyligt er gået i gang med, er omformerstationen til COBRAcable, som du kan læse mere om herunder.

Energinet er i gang med at opføre et jævnstrømskabel kaldet COBRAcable, det sker i samarbejde med det hollandske transmissionsselskab TenneT. Kablet kommer til at strække sig fra Eemshaven i Holland til Endrup i Danmark. Dette skal være med til at forbedre udvekslingen af overskydende energi nabolandene imellem, samt forbedre forsyningssikkerheden. Forbindelsen er med til at fremme den grønne omstilling, da kablet gør det muligt at udveksle vedvarende energi på tværs af landegrænser mere effektivt. I den forbindelse udbygges den nuværende elstation i Endrup tæt på Esbjerg, med hele 5 hektar, hvor en ny omformerstation skal opføres. Denne kommer til at bestå af tre haller og en servicebygning, der i alt er på 4.500 m2 og har en højde på 21 meter.

Jysk CTS står i den forbindelse for, at alt bygningsautomatik i bygningerne fungerer optimalt. Det vil sige, at vi styrer og overvåger varme-, ventilations- og køleanlæg i bygningerne. Dette skal være med til at sikre den mest optimale drift, sådan at bygningerne har det mindst mulige energiforbrug, men størst mulig termisk komfort.

Det helt særlige ved netop dette projekt er, at sikkerheden af omformerstationens drift skal være i top. Det vil sige, at vores fokus hos Jysk CTS i dette projekt, er at sikre at omformerstationens drift altid kan fungere 100% i tilfælde af driftsfejl. Derfor er alle vores installationer redundante i dette projekt, hvilket vil sige at alle anlæg har en backup. For eksempel har hver af de tre ventilationsanlæg, vi installerer i bygningerne fire motorer i stedet for to. Jysk CTS er dermed med til at indfri Energinets ønske om en så sikker og energivenlig drift af omformerstationen, som muligt.