I april påbegyndte Jysk CTS A/S et interessant projekt for Banebo Plejecenter i Viborg, det kan du læse mere om herunder.

Banebo plejecenter er Viborgs svar på fremtidens plejecenter, hvor der gennem hele byggeriets proces bliver taget udgangspunkt i brugernes behov. Det vil munde ud i et plejecenter, som skal give den enkelte beboer størst mulig frihed, hvor beboeren aktiv kan være med til at bestemme over deres eget liv på plejecenteret. For at kunne imødekomme dette, har man valgt at samle forskellige funktioner under ét tag, så som hjemmepleje, sygepleje, wellness, træning og daglige aktiviteter. En anden central tanke bag det kommende plejecenter er integration af nærmiljøet. Banebo plejecenter er nemlig en del af et større projekt, hvor området omkring det nye plejecenter udvikles fra at være et gammelt industriområde, til at blive en ny og attraktiv bydel. Der bliver derfor integreret et offentlig tilgængeligt cafémiljø for at inddrage det omkringliggende bymiljø, som vil skabe mere dynamiske rammer for beboerne. Hele dette koncept omkring Banebo plejecenter er bygget på fire principper: hjemmelighed, meningsfyldte aktiviteter, bevægelse og fleksibilitet.

Selve byggeriet består af 4 etager, og bliver udformet som et H med fire boligfløje med plads til 100 plejeboliger samt et tilhørende fællesområde. Hele byggeriets samlede areal bliver på 10.800 m2.

I den forbindelse er Jysk CTS A/S med til at sikre et godt indeklima for de kommende beboere, samt de ansatte på Banebo plejecenter. CTS anlægget der bliver implementeret hos Banebo fokuserer i dette tilfælde hovedsageligt på ventilation og varmeregulering. Ventilationsdelen består af 3 ventilationsanlæg, og tilhørende rumfølere i alle rum, der er med til give et overblik over indeklimakvaliteten ved blandt andet at se på temperaturen og CO2-niveauet i de forskellige rum. Dette sørger for at luften er optimal på alle tidspunkter i plejecenterets fællesområder, hvilket betyder en balance mellem mængden af ny luft der kommer ind samt udluftning. Dertil inkluderer ventilationen også 263 brand- og røgspjæld i hele bygningen, som skal sikre at ilden og røgen ikke spreder sig i tilfælde af brand. Varmedelen består af installation af blandesløjfer, som skal regulere temperaturen til gulvvarmen eller radiatorer.

Byggeriet af det nye plejecenter forventes at stå færdig i sommeren 2018.