Vi ønsker Michael Reimers stort tillykke med hans veloverståede svendeprøve.

Michael har i sin prøve taget udgangspunkt i et af de projekter, som Jysk CTS har arbejdet på samt de problemstillinger, der var undervejs i dette projekt. Han har desuden arbejdet med, hvilke muligheder der er for optimeringer i dette projekt. Hans opgave omhandlede også, hvad man skal tage højde for inden en sag påbegyndes, og hvordan man planlægger, hvordan en sag skal løses, samt den efterfølgende kvalitetssikring. Michael kom også ind på vigtigheden af samarbejde mellem kolleger samt andre faggrupper. Han havde til svendeprøven udarbejdet en laboratorieopstilling, som viste zonestyringer og hvordan de virker.

Michael brænder meget for opgaver inden for energioptimering. Han synes, det er et spændende område, og han er glad for at kunne arbejde med både el, vand og luft inden for samme fag. Han glæder sig til at fortsætte her hos Jysk CTS A/S og til at få endnu større kendskab til tekniker- samt CTS-opgaver.

Michael glæder sig til at være med i hele projektforløb fra start til slut. Han kan rigtig godt lide at have det ansvar, som ligger i at styre og få løst opgaver.

Michael er blevet fastansat og fortsætter hans arbejde i vores Kolding afdeling.

Vi glæder os meget til et fortsat godt samarbejde.