Godt indeklima betaler sig !

Indeklima har stor betydning for både vores velbefindende, trivsel, produktivitet, koncentration, indlæring og sundhed. Undersøgelser viser, at vi er langt mere effektive, når vi arbejder i et godt indeklima med den rette temperatur og med frisk luft.

Konsekvenser af dårligt indeklima kan være:

  • Hovedpine
  • Større risiko for smittespredning
  • Dårligere præstation
  • Astma og allergi
  • Irriterede øjne
  • Tør hud
  • Træthed
  • Irriterede luftveje
  • Kvalme og svimmelhed
  • Statisk elektricitet

Færre bliver syge, når indeklimaet er godt.

Det er typisk for indeklimagener, at man sjældent kan pege på en enkelt årsag, men at problemerne oftest skyldes en kombination af flere faktorer. Der kan være store gevinster at hente ved at sørge for et optimalt indeklima på arbejdspladsen.

Dårligt indeklima kan skyldes mangler ved bygninger, deres drift eller vedligeholdelse. Derfor er det en god ide med en professionel måling af indeklimaet for at kortlægge, hvad der kan gøres for at optimere det indendørs klima i en bygning.

Jysk CTS A/S kan måle, hvordan jeres indeklima har det !

Der kan være stor forskel på, om man arbejder i en ny eller gammel kontor- eller produktionsbygning. Nye bygninger er generelt tætte og velisolerede, og det er nødvendigt med ventilation. I ældre bygninger ses der ofte mere komplekse indeklimaudfordringer – afhængigt af alderen på bygningen. Indeklimaet påvirkes bl.a. af ventilation, forhøjet CO2, temperaturer, luftfugtighed, lys- og lydforhold, isolering og kuldebroer.

Jysk CTS A/S kan implementere et CTS anlæg, som automatisk sørger for, at I får et godt indeklima og heraf en forbedring af jeres arbejdsforhold.

Vi tilbyder også at stå for vedligeholdelse og kontrol af anlægget.

Kontakt Jysk CTS A/S på tlf.: 75 54 12 00 og få mere at vide om, hvad vi kan gøre for indeklimaet, komforten og økonomien i dine bygninger.