Billeder udleveret fra Schmidt Hammer Lassen Architects.

 

Sports- og Kulturcampus bliver det nye samlingssted i Aarhus. Det skal være en attraktion på linje med byens øvrige store attraktioner og et sted, som hele byen kan være stolt af.

Her kan man klatre, træne cirkus og akrobatik, deltage i teater, musik og kunst, dyrke idræt på mange forskellige måder, fordybe sig, deltage i et væld af sociale aktiviteter og meget mere. Det vil blive en inspirerende, indbydende og åben destination for beboerne, besøgende fra Aarhus samt resten af verden.

Sports- og Kulturcampus består af:

  • Biblioteket – levende medborgercenter, kulturfabrik, lærerige aktiviteter, multisal for beboere og foreninger samt sundhedslokaler.

Et bibliotek for borgere – ikke kun for bøger. Med brugerne i centrum er det et sted for kultur, leg, inspiration og viden. Det er et medborgercenter, hvor der vil være stor fokus på at styrke demokrati, folkeinformation og borgerdrevne aktiviteter, som både støtter og skaber aktiviteter. Her er rammer og lokaler til foreninger, beboeraktiviteter, festligheder, værksteder, projekter og kulturelle aktiviteter. Brugerne kan være nysgerrige og føle sig velkomne, uanset køn, kultur, etnicitet, religion m.m. Der vil være rum til at lege, lære, dele, undersøge, opleve, skabe og være sammen og skabe nye forbindelser.

  • Cirk(h)uset  – moderne bevægelseshus med klatring, cirkus, akrobatik, uddannelse, dans, musik, sceneoptræden og meget mere.

Her bliver man inviteret indenfor til nye unikke muligheder for bevægelse og aktivitet for alle. De forskellige tilbud i huset – til både børn, unge og voksne, vil give inspiration til sunde og læringsrige fællesskaber. De store døre i Cirkus Tværs’ lokaler kan åbnes helt ud mod Verdenspladsen, så aktiviteter, forestillinger osv. også kan trækkes udenfor.

  • Verdenspladsen – det bankende hjerte, der binder alle faciliteter sammen, og byder på aktiviteter, ophold og socialt samvær. 

Her er plads til sprudlende kulturaktiviteter, berigende samvær, forestillinger, markedsdage, streetkultur, udendørs biograf og flere andre arrangementer. Aktiviteter indefra kan trækkes ud på pladsen og medvirke til at skabe et inspirerende og levende centrum med gøgl, dans, artisteri og meget mere.

Træerne skaber læ, skygge og variation, og trækronerne danner tag og mere intime rum på pladsen. Der er opsat lysmaster i en cirkelform midt på pladsen, som også kan anvendes ved midlertidig overdækning ved forskellige typer af arrangementer.

  • Byparken – omfangsrig grøn oase til bevægelse, leg, ophold og rekreation.

Parken er så stor, at den kan rumme hele 27 fodboldbaner, så der er masser af plads til naturoplevelser. Der er væksthuse, frugtlunde, temahaver, legepladser, klatretårne, udendørs fitness og sportsfaciliteter. Med Byparken skabes et attraktivt uderum, som er trygt, smukt og grønt til glæde for alle besøgende.

Kunstgræsbanen åbnede i 2015, som den første facilitet i Sports- og Kulturcampus. Den er åben alle dage hele året, og er et stort aktiv, for de mange fodboldglade spillere i området – der er også tilknyttet klubfaciliteter.

Sports- og Kulturcampus vil samle hele bydelen, og inviterer resten af verden indenfor til at gå på opdagelse. I samarbejde med beboerne vil det være med til at forbedre livskvaliteten og sikkerheden i området. Det bliver et sted med bevægelse, fordybelse og oplevelser – hvor sunde relationer og fællesskaber opstår. Det skaber synergier og nye spændende tilbud med noget for enhver smag og for alle, uanset den kulturelle baggrund.

Arkitekten på projektet er arkitektfirmaet Schmidt Hammer Lassen Architects med underrådgiverne MASU PLANNING, COWI og LOOP architects.

 

Jysk CTS’s opgaver i dette projekt er styring af 15 varmeanlæg, 9 ventilationsanlæg,  7 brugsvandsanlæg samt lys og solafskærmning. Ventilation laves med integreret automatik, hvor vi trækker alt ind via  Modbus.

Lysstyring, solafskærmning og naturligventilation udføres som KNX punkter, der integreres af Jysk CTS i den samlede styringsstrategi.

Gulvvarme styres på zoneniveau. Desuden laves der måleropsamling fra energimålere og el-målere, som grafisk vil vise om alt fungerer optimalt og med mindst muligt energiforbrug.

Specielt for Jysk CTS i denne opgave er, at vi skal styre en blanding af mekanisk og naturlig ventilation via traditionel naturligventilation og/eller russervinduer. Russervinduer er en gammel opfindelse, som stammer helt tilbage fra 1762, da Vinterpaladset i Skt. Petersborg blev tegnet af en italiensk arkitekt.

Russervinduer kan både give direkte, indirekte og almindelig naturlig ventilation. Russervinduer er faktisk 2 vinduer, som er bygget sammen til én enhed. Det yderste af de to vinduer er forsynet med en oplukkelig ramme forneden, mens det inderste vindue har en oplukkelig ramme foroven. Frisk luft bliver suget ind gennem åbningen i det yderste vindue, og den vil fortsætte op gennem vinduet og ind i bygningen gennem åbningen øverst i det inderste vindue. Udover at give en god isoleringsevne formindsker konstruktionen også varmetabet ved ventilation, da den friske luft bliver forvarmet på vejen ind. Konstruktionen giver desuden en god lydisolering.

Faciliteterne i Sports- og Kulturcampus forventes færdige sidst i 2021. En syvende facilitet; Verdensbadet, er fortsat under udvikling.

 

Billede kilde: SBi rapport 2015 af Birgit Rasmussen