Byggebranchen er under udvikling, hvilket betyder flere komplicerede byggerier og dermed også flere krav til projektering, udførelse og drift. Det forholdsvise nye styringsværktøj, commissioning, skal være med til sikre kvaliteten af det færdige byggeri. Gennem specifikke og målbare krav til byggeriets installationer arbejder de forskellige faggrupper i højere grad sammen om et fælles mål, som er med til sikre det lavest mulige energiforbrug og et godt indeklima til kunden.

Du kan læse mere om vores første møde med styringsværktøjet i nedenstående artikel:

http://bygge-anlaegsavisen.dk/Kolding-Kommune-Bedre-bygninger-og-energibesparelser-med-nye-styrings-vaerktoejer