Delta Optical Thin Film A/S er en virksomhed, blandt verdens førende, indenfor produktion og design af meget avancerede optiske filtre. De optiske filtre kan bestå af en coating, som er lavet af 200 super tynde lag af forskellige metaller og mineraler. Filtrene kan  bruges i forskning, bl.a. i sygehusvæsenet til at opdage kræftceller, eller inden for landbrugssektoren til at måle og opdage fx fugt eller sygdomme i korn.

Delta Optical Thin Film A/S har bygget et nyt domicil, som passer præcist til deres behov og maskiner. I stueplan findes produktionslokaler, hvor der er meget strenge krav til partikelrenhed – derfor er lokalerne opført, som renrum med laboratorielignende forhold. På første salen er der kontorer, mødefaciliteter, kantine osv. Oven over produktionen er der etableret et 500 kvadratmeter stort teknikrum til  fintfølende procesinstallationer og ventilationsanlæg.

Der er rigtig meget teknik i den nye bygning. Virksomheden bruger meget strøm og er meget afhængig af, at deres produktioner fungerer 100%. I Coater I kammeret er der i den ene side et smeltebad med temperaturer op til 1400 grader, og lige ved siden af en køleflade med temperaturer ned til minus 140 grader. Det tager 10-20 timer at køre en produktion, og det er vigtigt, at der ikke sker selv korte nedbrud, da produktionen, så vil blive ødelagt. Der er mange penge på spil, hvis en produktion må kasseres.

Jysk CTS har installeret en stor tavle med 53 ind og udgangs kort. Vi har lavet styring på 2 ventilationsanlæg samt et recirkulationsanlæg, som er lavet uden varme og køl. Det ene  ventilationsanlæg og recirkulationsanlægget er desuden monteret med HEPA filter efter selve anlægget. De ventilerer i renrum med sluser, hvor der skal bruges hårnet, kittel og special sko. Der er befugtning på de to ventilationsanlæg. Der er også iltovervågning i bygningen, fordi der i virksomheden arbejdes med nitrogen. Da nitrogen ikke kan måles, er der opsat iltfølere, for at kunne opdage, hvis nitrogenen stiger, og ilten dermed falder. Til coaterne er der lavet 3 varmevekslere og 4 kølevekslere, og der er gjort klar til endnu 2 kølevekslere. De har desuden et vandrensningsanlæg med køl på, som forsyner maskinerne med ekstra rent vand.

 

Køleanlægget blev leveret fra Italien, og er installeret med kølemaskine og frikøler, som to separate enheder med hver deres egen styring, og med separate pumper uden styring. Vi skulle lave hastighedsstyring på pumperne, der forsyner kølemaskinen, men samkørslen mellem kølemaskine og hastighedsstyring fungerede ikke. Det gav store udfordringer, da vi kun havde et oplæg til styringen af anlægget. Jacob og en ekstern rådgiver lavede i samarbejde en ny funktionsbeskrivelse helt fra bunden, og det var derefter nødvendigt at tilpasse programmet ad flere omgangen, før vi havde en færdig løsning på, hvordan køleanlægget skulle køre. Med vores program blev der lavet test og reguleringer før, det kørte, som det skulle. Kølemaskinen er meget følsom overfor trykfald på forsyningssiden. Blot pumpen står stille i få sekunder går den i FlowFejl – en fejl, som kun kan resettes fysisk på maskinen. Der er lavet e-mail alarmer, så deres teknikere kan reagere lynhurtigt på fejl.

Kort tid efter bygningen stod færdig, blev den første maskine flyttet ind, og alt blev testet på denne. Dernæst blev produktionen lukket ned, og de resterende to maskiner blev flyttet. I uge 37 blev produktionen startet op igen, efter kun 2 ugers pause med flytning af de sidste to maskiner. Om et par uger ankommer den fjerde maskine, som er en nyere model end de tre andre. Den nye maskine kan producere 2-3 gange hurtigere end de nuværende maskiner.

P.t. arbejder Jacob med solcelle inverterer, som skal forbindes med modbus. Det er det sidste, som mangler. Jacob synes, det har været et spændende projekt at arbejde på, da der er så meget forskelligt teknik, som skulle samkøres. Teknik er vigtig og fylder meget hos Delta Optical Thin Film A/S. Det store teknikrum er blevet et meget flot og funktionelt rum, hvor der er god plads.